Een schonere wereld (MVO)

Onze ontwerpen zijn erop gericht mensen in een prettige omgeving zo goed mogelijk te laten functioneren. Natuurlijk beperken we die visie niet tot uw kantoortuin. Niet alleen uw pand, ook de wereld moet een prettige omgeving zijn waar mensen goed kunnen functioneren. Daarom zit milieuvriendelijk ondernemen in het DNA van onze organisatie.

Sprank en haar partners
Voor een organisatie als Sprank is het niet voldoende om kritisch te kijken naar wat we zelf doen om het milieu te ontlasten. Het beste wat wij voor de aarde kunnen doen is uw pand inrichten met producten die milieuvriendelijk geproduceerd zijn. Daarom zijn we kritisch naar onze leveranciers. Niet alleen op het moment dat we met ze in zee gaan, ook in het traject daarna. In hoeverre zijn de producten te recyclen, hoe gaat de organisatie om met afval en hoe worden de spullen vervoerd? Blijft de leverancier innovatief, ook op het gebied van milieu? Wij controleren certificaten en houden onszelf en de organisaties waarmee we werken graag scherp.  

Onderzoek Milieu labels

Sprank heeft een groot onderzoek uitgevoerd naar de milieulabels, certificaten en initiatieven  die in de kantoorinrichting worden toegepast. We hebben op basis van relevantie van die labels etc. een punten systeem ontwikkeld waarmee we fabrikanten kunnen waarderen voor hun inspanningen. Sprank wil uitsluitend werken met fabrikanten die er van overtuigd zijn dat we de aarde door moeten geven, verantwoord moeten omgaan met onze energiebronnen en grondstoffen en zich inspannen om er alles aan te doen om hier naar te handelen.

Wij hebben onze bestaande leveranciers hierop getoetst en in categorieën ingedeeld. Nieuwe fabrikanten die aan ons willen leveren of die wij willen toevoegen aan onze collectie moeten aan onze eisen van duurzaamheid voldoen.

Als u meer wilt weten over het onderzoek kunt u contact met ons opnemen.